FOCUS REGERING

Focus Regering is een rollenspel voor een klas die een regering vormt en de SDG’s over verschillende kabinetten verdeelt. De leerlingen kruipen in de huid van de politici en bepalen welke acties er moeten worden gevoerd per SDG. Zie handleiding pagina p. 21 tot 23.

8 u

SCHOOLSCENARIO (5DE EN 6DE SECUNDAIR)

FOCUS 2030

 •  18 kaarten : 17 met de pictogrammen van de SDG’s + 1 witte (joker)
 • 3 dobbelstenen met de pictogrammen van de SDG’s (dobbelsteen 1: SDG’s van 1-6; dobbelsteen 2: SDG 7-12;, dobbelsteen 3: SDG’s 13 17 + joker)
 • 6 pionnen
 • Scenario’s voor verschillende doelgroepen
Cap-2030

Te voorzien door de animator :

 •  Op tafel: vellen flipchart & stiften
 • Op het bord: magneten of kleefpasta om de
  SDD-kaarten op hangen
 •  Klok of zandloper
 • Brochure SDGs.be: deel van de VN-tekst over de SDG’s, uitgegeven door de Federale overheid, online of gedrukt. Gratis verkrijgbaar in het Nederlands, Frans, Duits. Bestel op tijd, 1 brochure per team van 3 à 4 personen.

Afspeelsnelheid van de animatie

   STAP 1 – 3 : Eerste uur

cf. Focus Prioriteit of speelse momenten.

   STAP 4 : FOCUS OP SDG (13 – 15 min)

De animator plaatst opnieuw de 17 kaarten op het bord of op het papier waarop alle verbanden zijn getekend. Vraag aan de groep:

Wat hebben jullie geleerd van de uitwisseling tijdens vorige les? Welke verbanden kunnen jullie leggen met de actualiteit ?

   STAP 5 : VORMING VAN MINISTERIËLE KABINETTEN (30 min)

Vraag aan de groep : De verkiezingen zijn achter de rug en jullie werden verkozen. Met jullie partij onderhandelt u over een Regeerakkoord. Welke SDG’s kiezen jullie en welke acties ondernemen jullie om het land duurzamer te besturen?

→ Afhankelijk van de gekozen SDG’s, worden de leerlingen opnieuw verdeeld in teams, dit keer volgens affiniteit (max 3-4 pers.) en ministeriële kabinetten vormen, die worden verdeeld over alle SDG’s.

→  Vraag aan de groep :

Welke bevoegdheden zouden beter door meerdere teams of spelers worden behandeld, omdat ze niet passen binnen één bevoegdheid?

Zou ontwikkelingssamenwerking moet opgenomen worden door een specifiek team of door allemaal? Hetzelfde voor SDG 13 (klimaat)? SDG 5 (gendergelijkheid)?

→  Zodra de kabinetten zijn gevormd, kiest elk team 4 speerpuntacties in verband met de gekozen SDG’s, die de overheid bij voorrang zou moeten uitvoeren. Deze acties vormen de basis van de “Regeringsverklaring”. Elk team beslist wie de minister zal zijn om hun kabinet te vertegenwoordigen.

   STAP 6:  VOORBEREIDING VAN EEN REGEERAKKOORD

Aan het einde van het 2de uur legt de animator de studenten uit welk onderzoek tijdens het 3de uur moet worden uitgevoerd : elk team zal zijn kennis van en bedenkingen bij de gekozen acties verdiepen op basis van :

 • educatieve bronnen op www.focus2030.be;
 • het lezen in de SDGs.be-publicatie van subdoelstellingen en middelen voor de realisatie van
  (een of meerdere) SDG’s onder diens bevoegdheid;
 • een analyse van de impact van zijn programma
  op de andere SDG’s.

Het 4de uur presenteren ze het programma van hun Kabinet aan de rest van de groep. 

 

In geval SDG 13 (klimaatverandering) centraal staat, wordt bijzondere aandacht besteed aan de interacties tussen SDG 13 en de gekozen prioriteiten. Op basis van dit onderzoek en deze analyse kunnen de teams hun prioriteiten aanpassen en toelichten.

   VIERDE UUR WE ONDERHANDELEN!

 1. De minister van elk Kabinet legt kort de resultaten uit van hun onderzoek aan de andere studenten. Een ander lid van hetzelfde Kabinet neemt nota van de opmerkingen van de anderen, bv. als de voorgestelde prioriteiten een inbreuk betekenen op de bevoegdheden van andere Kabinetten of als er effecten of interacties vergeten werden …
 2. De Ministers, samen in de Raad van Ministers, gaan over tot aanwijzing van een Eerste Minister, dankzij de methode van verkiezing zonder kandidaat
 3. Intussen bereiden de leden van de Kabinetten, die geen Minister zijn, een samenvatting voor van hun werk, rekening houdend met de
  opmerkingen van de andere Kabinetten.
 4. De Eerste Minister verzamelt verschillende syntheses om een “Regeringsverklaring” voor te bereiden. Alle deelnemers moeten
  hun goedkeuring geven over de definitieve tekst.

   VIJFDE UUR WE COMMUNICEREN!

 1. De verschillende Kabinetten verdelen onder mekaar de contacten om uitnodigingen te sturen voor het 6de uur naar kandidaten voor de verkiezingen, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld (NGO’s, academici, beroepsfederaties,…) en de directie van de school, om hen de “Regeringsverklaring” voor te stellen.
 2. Verdeling van de rollen om dit evenement zo goed mogelijk voor te bereiden:
 • Ministers trainen voor mondelinge presentatie van hun acties.
 • De Eerste Minister bereidt een inleiding voor (de grote lijnen, bevoegdheidsoverstijgend) en een conclusie (aandachtspunten, vanwege de verbanden tussen de verschillende bevoegdheden en prioriteiten).
 • Rolverdeling tussen de andere studenten om het vlotte verloop en de verslaggeving (foto’s, video’s, aantekeningen …) van het 6de duur te verzekeren: voorstelling van de cirkel van SDG’s, een moderator van het debat, nota’s van
  opmerkingen, van het publiek of journalisten, enz…

     ZESDE UUR REGERINGSVERKLARING

 1. De genodigden (kandidaten, NGO’s, schooldirectie…) worden eerst voorgesteld om de cirkel van SDG’s en de onderlinge verbanden
  te leren kennen en er commentaar op te geven.
 2. Daarna stelt de Eerste Minister de “Regeringsverklaring” voor.
 3. Elke minister presenteert zijn acties in verband met de SDG’s.
 4. Eerste minister: conclusies.
 5. De gasten geven commentaar op de acties en brengen informatie aan: in elk Kabinet neemt een student er nota van.
 6. Er wordt een debat georganiseerd tussen studenten en de gasten over de gekozen acties.
 7. Een glaasje drinken op de ‘samenstelling van de nieuwe regering

    ZEVENDE UUR : DEBRIEFING EN VERLENGINGEN

Welke waren de ‘pareltjes’ (wat we graag hebben) en ‘kiezelsteentjes’ (wat we niet graag hebben) tijdens deze 6 uur ? Elke student noteert zijn parels (groene post-it) en kiezels (rode post-it).


Ronde tafel: parels en kiezels worden gedeeld en vervolgens gekleefd rond de cirkel van verbanden of op het bord.


Welke mogelijke verlengingen? De klas engageert zich voor een vervolg op de activiteit: dank aan de gasten van het 6de uur, suggesties aan NGO’s over hun aanbevelingen, interpellatie van kandidaten bij verkiezingen in andere debatten, enz.


Andere mogelijke verlengingen: welke concrete acties willen wij voeren? als persoon (individueel) of in een groep (collectief) ? op school of
erbuiten?


Keuze van een gezamenlijke prioriteit: cf. ‘Engagementsverklaring’ in Focus Prioriteit


EXTRA VERKENNINGSPISTES

Het organiseren van een stand op school tijdens de week van Duurzame Ontwikkeling: studenten betrekken andere klassen in de cirkel van SDG’s.


Opzetten van een spektakel, een tentoonstelling, bezoeken, video…