PRESENTATIE : Doelstellingen van FOCUS 2030

Bottom up!

We willen met het spel de vaardigheden van de burgers versterken. In tegenstelling tot een “top-down”-aanpak” of een quiz (kennistest), is de animatie bij het spel gebaseerd op de pedagogie van het vormingswerk voor volwassenen. Dat wil zeggen: we vertrekken van wat de mensen al weten, doen of van plan zijn, wat ze ondernemenin hun dagelijkse realiteit. We plaatsen hun dagelijkse ervaringen in een mondiale context (‘wat ik hier doe, kan elders een impact hebben’) en we dagen hen uit die individuele benadering en betekenis in een breder perspectief te plaatsen.

Van analyse tot actie

FOCUS 2030 wil dat burgers ‘eigenaars’ worden van de analysetool die de SDG’s vormen, om op die manier een ​​project of actie vanuit de invalshoek van elke SDG te onderzoeken.

De animatie leidt tot:

 • een concrete, collectief gedragen actie gekozen op basis van deze analyse: de Focus Prioriteit-variant.
 • het ondervragen van politieke verantwoordelijken: het scenario Focus Regering.

Loop op twee benen

Combineer lokale actie en politieke pleidooi:

 • Concrete actie draagt ​​bij tot de overgang naar een duurzame samenleving. Elk gebaar telt, vooral als het proces collectief is, gezamenlijk gedragen wordt. Het is ook een bron van leren.
 • Het idee om politici te ondervragen stelt ons in staat verder te gaan dan ‘kleine gebaren’ die op zichzelf niet volstaan. Dit is een andere bron van leren: die van de dialoog met gesprekspartners van de overheid.

Sta kritische analyse toe

Het is mogelijk, en zelfs wenselijk, om tijdens de animaties van Focus 2030 kritisch de titels en de inhoud van SDG’s te analyseren. Bijvoorbeeld: economische groei, gepromoot door SDG 8, op een planeet met beperkte middelen. Voor de armste landen is het recht op een bepaald groeiniveau toegestaan om een fatsoenlijke levensstandaard te waarborgen. In werelddelen, zoals Europa en Noord-Amerika, is er een spanningsveld tussen economische groei en de grenzen van het ecosysteem. Dit is een van de beperkingen van de SDG-aanpak waarmee men rekening moet houden, maar tegelijkertijd is het een pluspunt dat de ecologische, economische en sociale componenten opgenomen zijn binnen de SDG’s. Deze aanpak laat een systemische en transversale analyse toe.

Draag bij tot een wereldwijde dynamiek

SDG’s bieden het voordeel dat ze universeel zijn en een gemeenschappelijke taal creëren voor verschillende culturen en sectoren. Focus 2030 draagt ​​bij tot deze wereldwijde dynamiek.

Hier online zullen we de animatie-acties opvolgen en valoriseren: we reiken voorbeelden van goede praktijken aan die elders toepasbaar zijn, we stellen op basis van praktijkervaringen concrete eisen voor die ngo’s aan politici kunnen overbrengen, enzoverder. Deze ‘vitrine’ kan nationale en internationale uitwisselingen mogelijk maken.

MATERIAAL

FOCUS 2030 zit : 

 • Het educatief dossier met scenario’s voor de verschillende doelgroepen. Die scenario’s worden samen met de gebruikers (begeleiders, leerkrachten) opgesteld en uitgetest.
 • 18 verplaatsbare bordjes, die op verschillende manieren kunnen worden gelegd en verschoven: 17 bordjes met de pictogrammen van de SDG’s + één blanco plaat (joker).
 • Dobbelstenen : met de kleuren van de SDG’s (steen 1: SDG 1 tot 6 – steen 2: SDG 7 tot 12, steen 3: SDG 13 tot 17 + joker).
 • pionnen

VOOR WIE ?

 • Scholen: leerlingen van het hoger middelbaar onderwijs, door de leerdoelen te verduidelijken, in overeenstemming met de leerplannen.
 • Volwassenen: bij voorkeur mensen met weinig of geen voorkennis, via culturele centra, bibliotheken, vormingscentra, sociale organisaties, verenigingen, bedrijven, …
 • Andere doelgroepen: naarmate er uitwisseling is tussen de gebruikers van Focus 2030 zullen we andere scenario’s publiceren op de website focus2030.be, aangepast aan andere doelgroepen, bv. studenten van het hoger onderwijs, deskundigen en beleidsmakers, zowel bij de overheid als in de privésector. Opgelet: voor hen bestaat er al heel wat ander materiaal in het Nederlands.
 •