PARTNERSCHAP

Om begeleiding aan te vragen, mag je gerust aankloppen bij de partners van Focus 2030 :

11.11.11SDG Voice 2017, coördineert het samenwerkingsverband Perspective 2030. Verzorgt zelf geen animatie, maar via de website kun je heel veel leermiddelen en ander materiaal vinden.

Goodplanet Belgium: stelde het algemeen materiaal en het materiaal per SDG met achtergrondinformatie in het Nederlands op, evenals de verwijzingen naar de eindtermen en VOET-en voor het Nederlandstalig onderwijs. Deze tweetalige vereniging verzorgt animatie (voor scholen en andere groepen) in heel België. SDG Voice 2017.

Oxfam Solidariteit is een internationale ngo, die actief is in meer dan 90 landen, samen met 3200 lokale organisaties. Zo helpt Oxfam 25 miljoen vrouwen, mannen en kinderen te ontsnappen aan de armoede, met ontwikkelingsprojecten, noodhulp en sensibilisering. Bezoek hun inleefateliers!

Je vindt hier ook de politieke eisen van Perspective 2030 en zijn leden. Perspective 2030 is een nationaal platform van verenigingen en vakbonden. Samen waken we erover dat het Belgisch beleid de SDG’s uitvoert. Ook steunen we de initiatieven van burgers en van het middenveld om die doelen tegen 2030 te bereiken.

Franstalige partners:

Deze instellingen hebben bijgedragen aan de financiering van Focus 2030:

Het FIDO (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling) is de administratie die de Belgische federale overheid bijstaat voor het uitwerken en uitvoeren van beleidskeuzes op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het FIDO verzorgt de website https://www.sdgs.be/nl, waarop alle evenementen in verband met de SDG’s een plaatsje vinden. Je kunt er ook gratis de brochure SDGs.be met de officiële tekst van de SDG’s bestellen.

Het “Département Développement Durable” van het Waals Gewest: waakt over de opvolging van de Waalse strategie rond duurzame ontwikkeling

Leefmilieu Brussel steunt de concrete initiatieven voor duurzame ontwikkeling van individuele burgers en verenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.