Wie zijn we?

Associations 21 is een Belgisch Franstalig platform van verenigingen en burgerorganisaties, die actief zijn in verschillende sectoren die verband houden met duurzame ontwikkeling: milieu, ruimtelijke ordening, gezondheid, cultuur, sociale economie, onderwijs, gender, verenigingen voor mensen in armoede, Noord-Zuidrelaties, mensenrechten.

Associations 21 werd opgericht in 2006 en bevordert het overleg tussen verenigingen en stimuleert gezamenlijke acties om het inherent transversale karakter van duurzame ontwikkeling – sociale rechtvaardigheid, milieuzorg, economische leefbaarheid, goed bestuur – aan bod te laten komen in het gevoerde beleid en in profit- en non-profitactiviteiten.

Dankzij de diversiteit van de ervaringen en de aanpak van zijn leden vervult Associations21 bovendien ook de functie van waakhond en klokkenluider en helpt zij duurzame consumptie- en productiewijzen bevorderen bij verschillende doelgroepen en via verschillende projecten.

Charter: http://www.associations21.org/Charte-fondatrice (enkel in het Frans)

Leden: ATD-Quart Monde Belgique – Compagnons de la Transition – Conseil de la Jeunesse – Ecoconso – Espace Environnement – Groupe One – Habitat et Participation – Institut Eco-Conseil – Institut pour un Développement Durable – Inter-Environnement-Wallonie – Inter-Environnement- Bruxelles – Le Monde selon les Femmes – LST Mouvement “Lutte, solidarité, travail” – Maison du Développement Durable de LLN – Mouvement d’Action Paysanne (MAP) – Mouvement des Eleveurs Belges (MIG) – Natagora – Oxfam Solidarité – Passeurs d’énergie –   Planète Vie – POSECO – Réseau Idée –  Réseau Financité – SAW-B – WWF-Belgium.

Partnerorganisaties binnen Focus 2030

11.11.11, CNCD-11.11.11, Annoncer la Couleur, Goodplanet Belgium, Groupe One, Le Monde Selon les Femmes, Louvain Coopération, Natagora, Oxfam Solidarité, Réseau Idée.

Contact

Antoinette Brouyaux – antoinette@as21.be – Associations 21 http://www.associations21.org

Tel. 32/2/893.09.40 – 0472/27.51.62 – c/o Mundo-B – Edinburghstraat, 26 – 1050 Bruxelles

imprimer