Wie zijn we?

Associations 21 is een Belgisch Franstalig platform van verenigingen en burgerorganisaties, die actief zijn in verschillende sectoren die verband houden met duurzame ontwikkeling: milieu, ruimtelijke ordening, gezondheid, cultuur, sociale economie, onderwijs, gender, verenigingen voor mensen in armoede, Noord-Zuidrelaties, mensenrechten.

Associations-21--Cap-2030

Associations 21 werd opgericht in 2006 en bevordert het overleg tussen verenigingen en stimuleert gezamenlijke acties om het inherent transversale karakter van duurzame ontwikkeling – sociale rechtvaardigheid, milieuzorg, economische leefbaarheid, goed bestuur – aan bod te laten komen in het gevoerde beleid en in profit- en non-profitactiviteiten.

Dankzij de diversiteit van de ervaringen en de aanpak van zijn leden vervult Associations21 bovendien ook de functie van waakhond en klokkenluider en helpt zij duurzame consumptie- en productiewijzen bevorderen bij verschillende doelgroepen en via verschillende projecten.

Charterhttp://www.associations21.org/Charte-fondatrice (enkel in het Frans)