DOWNLOAD KIT

FOCUS 2030 zit : 

  • Het educatief dossier met scenario’s voor de verschillende doelgroepen. Die scenario’s worden samen met de gebruikers (begeleiders, leerkrachten) opgesteld en uitgetest.
  • 18 verplaatsbare bordjes, die op verschillende manieren kunnen worden gelegd en verschoven: 17 bordjes met de pictogrammen van de SDG’s + één blanco plaat (joker).
  • Dobbelstenen : met de kleuren van de SDG’s (steen 1: SDG 1 tot 6 – steen 2: SDG 7 tot 12, steen 3: SDG 13 tot 17 + joker).
  • 6 pionnen

Tools om te downloaden :

Handleiding voor het gebruik van Focus SDG-kaarten.

Focus2030-verbintenisverklaring : in te vullen aan het eind van het spel om iets tastbaars over te houden van de concrete actie waartoe de deelnemers zich verbinden.

Kaarten om af te drukken (liefst op karton), met aan de voorkant de pictogrammen van de SDG’s 2030.

Opmerking: de laatste kaart is een “joker”: we raden aan om die te plastificeren, zodat het mogelijk is om erop te schrijven met uitwisbare inkt (wanneer de deelne(e)m(st)ers vinden dat een belangrijk thema ontbreekt bij de SDG’s, bv. cultuur).

Er werd een ‘brochure’ ontwikkeld waarin de 17 doelstellingen aan bod komen. 

Het kan gratis besteld worden in het Frans, Nederlands, Duits. 

* Door serverproblemen kunnen er tijdelijk geen brochures besteld. indien u brochures wilt bestellen, dient u het aantal gewenste brochures en leveringsadres door the mailen naar : patricia.dalet@ifdd.fed.be

Stickers met de nummers van de SDG’s.

SDG-wiel om af te drukken (A3-formaat)

SDG afgedruken en in reepjes snijden