FOCUS 2030

Focus 2030 is een animatie-tool dat burgers laat kennismaken met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. 

  TOOLS 

Focus 2030 is een spel over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) uit Agenda 2030 van de Verenigde Naties, die in 2018 zijn opgesteld.

Het spel is bedoeld voor een breed publiek en wil de burgers in de eerste plaats de kans bieden om te werken rond de SDG’s op basis van wie ze zijn, wat ze al doen of van plan zijn te doen, vanuit hun eigen realiteit. Daarna verplaatsen de spelers zich in een mondiale context (wat ik hier doe, heeft gevolgen elders) en schakelen ze over van de individuele benadering naar de collectieve uitdaging.

SCENARIOS

Dit eenvoudig en flexibel spel is bedoeld voor een breed publiek zonder voorkennis en kun je aanpassen naargelang de omstandigheden.

Focus 2030 vereist noch een internetverbinding noch elektriciteitsaansluiting!

We bieden het in verschillende varianten aan. 

Scénarios en ligne et présentiel

BRONNEN

Begeleiders en leerkrachten kunnen aan alle informatie over de SDG’s vinden en ook hun ervaringen met het spel uitwisselen.

SDGs-brochure-NL

17 SDG's

De 17 SDG’s  zijn gedetailleerd in 169 subdoelstellingen en implementatiemiddelen.

Cap-2030-17-ODD