Oorsprong van het project

“SDG-s, van Verenigde Naties tot mijn straat”

Na verschillende projecten van het middenveld rond SDGs heeft Associations 21 met zijn partners beslist een toolkit voor een breed publiek zonder voorkennis te ontwikkelen: eenvoudig en flexibel voor verschillende omstandigheden.

Cap-2030

We willen met het spel de vaardigheden van de burgers versterken. In tegenstelling tot een “top-down”-aanpak” of een quiz (kennistest), is de animatie bij het spel gebaseerd op de pedagogie van het vormingswerk voor volwassenen. Dat wil zeggen: we vertrekken van wat de mensen al weten, doen of van plan zijn, wat ze ondernemenin hun dagelijkse realiteit. We plaatsen hun dagelijkse ervaringen in een mondiale context (‘wat ik hier doe, kan elders een impact hebben’) en we dagen hen uit die individuele benadering en betekenis in een breder perspectief te plaatsen.

Cap-2030

Focus 2030 wil dat burgers ‘eigenaars’ worden van de analysetool die de SDG’s vormen, om op die manier een ​​project of actie vanuit de invalshoek van elke SDG te onderzoeken.

De animatie leidt tot:

  • een concrete, collectief gedragen actie gekozen op basis van deze analyse: de Focus Prioriteit-variant.
  • het ondervragen van politieke verantwoordelijken: het scenario Focus Regering.