SDG 2 : Geen honger

1. Video, foto

  1. UNICEF – Honger in Guatemala: https://www.youtube.com/watch?v=_IN28_GZLJU
  2. Our Daily Bread, Food.Inc,
  3. ‘Hungry Planet’ – reeks foto’s van gezinnen over heel de wereld en wat ze elke week kopen aan voedsel : https://menzelphoto.photoshelter.com/gallery/Hungry-Planet-Family-Food-Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/C0000k7JgEHhEq0w

2. Vormingen en methodieken

  1. Broederlijk Delen – Wereldhongerspel: http://www.spoorzesindeklas.be/wp-content/uploads/2013/01/Microsoft-Word-Methodiek-Wereldvoedselspel_voor-SPOOR-ZES.pdf
  2. OxFam Solidariteit: Heel wat educatief materiaal, aangeboden door OxFam Solidariteit over voedsel, duurzaam consumeren, armoede en ongelijkheid, internationale economie: https://www.oxfamsol.be/nl/educatiefmateriaal
  3. Djapo is een educatieve organisatie die jongeren wel leren om duurzame keuzes te maken. Ze hebben een lessenpakket samengesteld over honger met betekenisvolle getuigenissen om rond het thema aan de slag te gaan: https://djapo.be/lesmateriaal-honger-3/
  4. Broederlijk Delen over honger, FoodWise@School: basis- en inspiratiebundels over honger: https://www.broederlijkdelen.be/nl/voor-scholen/secundair-onderwijs/lesmateriaal-voedsel
  5. KlasCement: het leermiddelennetwerk van Vlaanderen biedt een interessante bundel aan over voedselverspilling: https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/80178/voedselverspilling-en-duurzame-voeding-bundel/
imprimer