SDG 13 : Klimaatactie

Vormingen, lesmateriaal en methodieken

  1. Met ‘My2050‘ wil de Dienst Klimaatverandering van het federaal beleid, alle burgers (en in het bijzonder leerlingen van de 3degraad secundair) aansporen een debat op te starten over de wijze waarop we kunnen evolueren naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050. – http://www.my2050.be/2050/nl-be/creeer-je-eigen-scenario/webtool-my2050/
  2. Climate Challenge: op de leerkrachtenpagina vind je heel wat materiaal voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs om te werken rond het klimaat en de klimaatverandering: http://www.climatechallenge.be/nl/lerarenpagina.aspx
  3. Djapo: https://djapo.be/lesmateriaal-klimaattop/
  4. In de Weer voor het Klimaat, is een educatief dossier voor leerlingen tussen 9 en 14 jaar over de klimaatverandering en probeert leerlingen aan te zetten er ook op school iets voor te doen: https://wwf.be/nl/school/secundair-onderwijs/in-de-weer-voor-het-klimaat/
  5. Wildplukkalender van GoodPlanet Belgium: de mens is zijn link met de natuur een beetje vergeten, met dit handige hulpmiddel kun je die band weer aanhalen en proeven wat de natuur ons te bieden heeft: http://www.goodplanet.be/nl/wildplukkalender/
imprimer