SDG 11 : Duurzame steden en gemeenschappen

1. Artikels, publicaties en naslagwerken

  1. MO*, het mondiaal magazine publiceerde een uitgebreid artikel over duurzame steden van de toekomst/ https://www.mo.be/artikel/duurzame-steden
  2. En praktijkvoorbeelden vindt je in deze publicatie van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) “De SDGs in je gemeente: 50 sensibiliserende praktijkvoorbeelden” http://www.vvsg.be/sites/sdgs/Documents/praktijkvoorbeelden%20sensibilisering%20NL%20FINAAL.pdf
  3. Curieuzeneuzen, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit, mat het stikstofdioxide-niveau in onze lucht. Hun resultaten schreven ze neer in een uiterst interessant en visueel sterk document, een aanrader als het gaat over duurzame steden en gemeenschappen: https://curieuzeneuzen.be/

2. Vormingen, lesmateriaal en methodieken

  1. Duurzaam MBO is een Nederlandse website waar heel wat info gebundeld staat over Smart Cities en stadsontwikkeling. Wat voor Nederland opgaat, kan in grote mate ook in België toegepast worden: https://www.duurzaammbo.nl/lesmateriaal/techniek/duurzame-urban-design
  2. Agentschap voor Natuur en Bos draagt ook zijn ‘steentje’ bij aan het verduurzamen van onze steden met deze overzichtelijke publicatie over groen in een stedelijke context: https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/ideeenboekje_2013.pdf
  3. Voor alle Vlaamse scholen, scrijf je in en maak van jouw schoolomgeving een gezonde plaats om te zijn: https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/scholen/
  4. ‘Schone lucht voor iedereen’ van GoodPlanet Belgium: http://www.goodplanet.be/nl/schone-lucht-voor-iedereen/
imprimer