SDG 5 : Gendergelijkheid

1. Video

 1. Docwerkers, Women on Farms: http://docwerkers.be/project/women-on-farms/
 2. De Madammen van Mathilde, documentaire van Docwerkers over dakloze vrouwen in Brussel en een Missverkiezing: http://www.mathildesmisses.org/nl/#.WzDnz6cza01
 3. Girleffect: een interessante site met heel wat video’s gemaakt door en voor vrouwen in de wereld. Missschien eerder geschikt voor de les Engels: https://www.girleffect.org/

2. Artikels, publicaties en naslagwerken

 1. Checklist voor Gendergelijkheid van G3W: https://m3m.be/sites/default/files/generated/files/pages/checklist_genre_nl.pdf
 2. nu, online magazine: jg 5, nr.4: Dossier: Gendergelijkheid – https://demens.nu/wp-content/uploads/2017/11/Magazine-jg5nr4-Dossier.pdf
 3. Femma: als onderdeel van de Christelijke Arbeidersbeweging houdt Femma zich vooral bezig met de rechten van de vrouw. Ze publiceren vaak interessante artikels. Hier is er eentje: https://www.femma.be/nl/blog/artikel/onderwijs-als-krachtig-wapen-voor-gendergelijkheid
 4. Unesco Vlaanderen: http://www.unesco-vlaanderen.be/nl/thema/gender
 5. Handige overzichtssite over het feminisme in België en de lange weg die het al heeft afgelegd: http://www.gendergeschiedenis.be/feminisme/tweede-golf/intro
 6. Rosa vzw, het Vlaamse kenniscentrum voor gender en feminisme heeft ook een educatief luik op hun website. Heel wat recente artikels, geschiedenis, vormingen… je vindt het allemaal op de tabbladen rechtsboven de homepage: https://rosavzw.be
 7. De Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (GS-VGV)is een netwerk dat verschillende personen die op één of andere manier te maken krijgen met VGV, verenigt. Dit is misschien wel één van de zwaarste subthema’s binnen gendergelijkheid, maar dan ook één van de meest pakkende. De GS-VGV biedt ook hulp aan om er in de klas over te spreken. Op het tabblad ‘Mediatheek’ vind je leermiddelen en onder publicaties vind je heel wat artikels, cijfers en statistieken. Je vindt er ook het educatief spel: vrouwelijke genitale verminking, ontrafeld en ontkracht: http://www.strategiesconcertees-mgf.be/nl/
 8. Ook over genitale verminking: http://gams.be/nl/workshops/ met lesmateriaal, vormingen, publicaties…

3. Vormingen, lesmateriaal en methodieken

 1. Genderklik voor jongens – lesmateriaal over gendergelijkheid: http://www.genderklikvoorjongens.be/lesmateriaal.html
 2. De Lat hoog voor Talen op Klascement: https://www.klascement.net/talen/zoek-lesmateriaal/?extra_url=&cmdFilter=filter_activated&q=gendergelijkheid&filter_education_degree%5B%5D=48
 3. YOUCA (YOUght for Change and Action), het vroegere ‘Zuiddag’ ontwikkelde dit jaar een uitgebreid lessenpakket met PowerPoint-voorstelling… je vindt het hier : https://www.youca.be/nodes/educatiefpakket/nl
 4. Kleur Bekennen: u wel bekend, publiceerde een handige overzichtslijst met vormingen, organisaties… om te werken rond gender: https://www.youca.be/assets/470
 5. Rosa vzw – Gender in de Klas – https://genderindeklas.rosavzw.be/
 6. UCOS – het Universitair Centrum voor OntwikkelingsSamenwerking heeft een groot aanbod aan vormingen en lesmateriaal over gendergelijkheid: https://www.ucos.be/aanbod/gender/

Sensoa, het Vlaams agentschap voor seksuele gezondheid biedt op hun site ook heel wat materiaal aan om te werken rond seksualiteit en gendergelijkheid in de klas. https://www.seksuelevorming.be/

imprimer