FOCUS 2030
STAND ANIMATIE 

Versie voor een infostand : kort, voor een breed publiek:
Met één tot drie deelnemers tegelijk.

    5 – 15 minuten

   1 tot 3 deelnemers

   STAP 1 : 

→ De SDG’s kunnen beschikbaar zijn als postkaarten of als verbandenspel. 

→ Iedereen kiest een gekleurde pion en gooit met een van de 3 dobbelsteen in de SDG-kleuren : de 1ste speler met de dobbelsteen voor SDG 1 tot 6; de 2de speler met de dobbelsteen voor SDG 7 tot 12; de 3de speler met de dobbelsteen voor SDG 13 tot 17.

Iedereen plaatst zijn pion op het nummer dat overeenstemt met het geworpen cijfer.

→1ste vraag van de begeleider aan elke deelnemer :

Wat is volgens jou het probleem bij jou of in je omgeving? Wat lijkt je in dit verband belangrijk om wel of niet te doen?

→ 2de vraag voor iedereen :

Waarom hoort dit onderwerp volgens jou bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van Agenda 2030 van de VN? Welke zijn de grote uitdagingen voor de wereld in dit verband?

Frameries 6 mai 2018

   STAP 2 : 

→ 3de vraag van de begeleider:

Kies nu je favoriete SDG, het doel waarvoor jij je persoonlijk het liefst wil inzetten.


De deelne(e)m(st)er bekijkt alle SDG’s. Dit kan even duren, want sommigen vinden dit een moeilijke keuze en wijzen op de verbanden tussen de verschillende SDG’s. Bij het “verbandenspel” kan de begeleider elke deelnemer vragen om pijlen te trekken tussen de SDG’s en kernwoorden op de pijlen te zetten. Wanneer iedereen gekozen heeft, vraagt de begeleider hen om hun keuze en hun concreet engagement uit te leggen.

 

 

Frameries 6 mai 2018

   STAP 3 :

De begeleider vraagt iedereen:

“Wil je gefotografeerd worden met het kaartje van de SDG? We gaan een groot mozaïek leggen met alle mensen die bereid zijn om zich in te zetten voor de verwezenlijking van de SDG’s!”

De meeste bezoekers aanvaarden! Soms met het hele gezin. De foto’s moeten in ‘landscape’formaat worden genomen om ze gemakkelijker in te zamelen en om daarna de foto’s van de mensen met hun engagement “in een mozaïek te leggen”.

   STAP 4 : SUITES EN VARIANTEN

Hetzelfde scenario kan worden herhaald met andere deelnemers naarmate ze langskomen of met mensen die staan kijken bij stap 1 en worden uitgenodigd om mee te doen vanaf stap 2, bij het kiezen van een favoriete SDG.

Er is ook interactie mogelijk tussen de verschillende spelers: “met wie wil jij samenwerken?” (Link met SDG 17)

Het spel kan ook worden georganiseerd met teams van spelers. Dan volg je het scenario Focus Prioriteit (zie hoger).

Met meer dan drie deelne(e)m(st)ers, “de bokaal”:

De mensen zitten in een grote kring en in het midden worden de SDG’s in een cirkel gelegd. Op vier plaatsen rond die cirkel worden vier stoelen geplaatst, waarvan er één leeg moet blijven: dit is de “bokaal”. Drie mensen die in de bokaal zitten, spelen volgens het bovenstaande scenario. Wanneer iemand uit de grote kring wil tussenkomen, gaat hij of zij in de bokaal zitten om zijn/haar mening te geven en gaat dan weer in de grote kring zitten – of iemand anders die in de bokaal zat gaat weg om een andere stoel leeg te laten. Alleen de mensen in het midden mogen het woord nemen.