Loading...

Focus 2030 is een spel over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) uit Agenda 2030 van de Verenigde Naties, die in 2018 zijn opgesteld. Het spel is bedoeld voor een breed publiek en wil de burgers in de eerste plaats de kans bieden om te werken rond de SDG’s op basis van wie ze zijn, wat ze al doen of van plan zijn te doen, vanuit hun eigen realiteit. Daarna verplaatsen de spelers zich in een mondiale context (wat ik hier doe, heeft gevolgen elders) en schakelen ze over van de individuele benadering naar de collectieve uitdaging.


Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen

Meer info

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes

Voir plus

Renforcer l’urbanisation durable pour tous

Voir plus

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité

Voir plus

Voor dit eenvoudige en flexibele instrument heb je geen internetverbinding of stroomaansluiting nodig. Begeleiders en leerkrachten kunnen op de website van het project www.focus2030.be geleidelijk aan alle informatie over de SDG’s vinden en ook hun ervaringen met het spel uitwisselen.

  • 18 verplaatsbare bordjes, die op verschillende manieren kunnen worden gelegd en verschoven: 17 bordjes met de pictogrammen van de SDG’s + één blanco plaat (joker).
  • Dobbelstenen: met de kleuren van de SDG’s (steen 1: SDG 1 tot 6 – steen 2: SDG 7 tot 12, steen 3: SDG 13 tot 17 + joker).
  • Pionnen
  • Het educatief dossier met scenario’s voor de verschillende doelgroepen. Die scenario’s worden samen met de gebruikers (begeleiders, leerkrachten) opgesteld en uitgetest.

De begeleider voorziet flipcharts en stiften.

Loading...

Dit geldt voor alle scenario’s:

  • Eenvoudige en flexibel te gebruiken tool: het is mogelijk om de context en de duur van de animatie aan te passen, maar voor verschillende scenario’s kan hetzelfde materiaal worden gebruikt.
  • De begeleider betrekt de deelnemers vanuit hun eigen inbreng en hun eigen ervaring en komt daar op het einde ook nog eens op terug. Het gaat niet om een quiz waarin de kennis van de deelnemers wordt getest, maar het is de bedoeling om hen persoonlijk te motiveren.
  • De tekst van de VN over de SDG’s komt niet echt aan bod, maar dient vooral als achtergronddocumentatie bij het proces, nadat de deelnemers de SDG’s hebben leren kennen en ermee vertrouwd zijn. Het gaat dus niet om een top-down- maar om een bottom-up Deze tekst is beschikbaar in de volgende publicatie: https://www.sdgs.be/nl/bronnen/brochure-agenda-2030-duurzame-ontwikkeling
  • Het speelse karakter biedt de kans om mensen en groepen met een heel verschillende achtergrond op eenzelfde lijn te krijgen.

Participatief instrument: er wordt gezamenlijk iets opgebouwd en er is uitwisseling tussen de gebruikers.


Conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers.

Voir plus

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes

Voir plus

Renforcer l’urbanisation durable pour tous

Voir plus

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité

Voir plus